.

Odbor přátel SK Slavia Praha
v Brandýse nad Orlicí


Cyklistická akce
Brandejská koule
Naše aktivity
Bowlingová liga
Zápisy ze schůzí
Dokumenty
Naše kronika
Zaměřeno na ...
I-fotogalerie

Slávistické weby:


Kronika Odboru přátel SK Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí

II. díl kroniky (1993-2004)

1981 - První rok činnosti


Rok ´81 nabízí v kronice OPS čtyři zápisy. Kromě níže uvedeného se můžeme dozvědět, že k první schůzce se členové OPS sešli v pátek 6. června. Mj. se dohodli na nabídce pomoci místní TJ Spartak. Další schůzky členů OP se mají konat vždy první pátek v měsící. OP si pořídí též svou propagační skříňku. V říjnu někteří členové OP pomáhali při pořádání turistického pochodu "Krajem Jana Jiskry z Brandýsa".

A nyní upřeme pozornost na jeden zápis z kroniky:


27. června 1981

Člen OP Mirek Švec předává diplom kapitánovi vítězného týmu. První akce, na které se podíleli členové OP Slavie z Brandýsa nad Orlicí. Toho dne pořádal oddíl kopané TJ Spartak žákovský turnaj, kterého se zúčastnili kromě domácích žáci z České Třebové, Ústí nad Orlicí, Libchav, Kerhartic a Cerekvice nad Loučnou.

OP byl požádán o 5 lidí na výpomoc při řízení turnaje. Zastupovali nás Stanislav Bartoš, Zdeněk Držmíšek, Vladimír Slavík, Miroslav Švec a Josef Zastoupil. Vystupovali v rolích patronů zúčastněných týmů. Navíc vypomáhali jako pomezní rozhodčí a přátelé Držmíšek a Zastoupil obsloužili všechny účastníky při obědě v restauraci "Milenka". OP rovněž věnoval vítězi turnaje pěkný pohár. Ten si odvezli chlapci z České Třebové, domácí skončili třetí.

Turnaj probíhal za nádherného letního počasí a malí fotbalisté odměnili všechny pořadatele za jejich péči bojovnými výkony a mnohdy již značným fotbalovým umem.

Výbor oddílu kopané byl s pomocí OP velmi spokojen a vyslovil mu své vřelé poděkování.


1982 - Rok plný aktivity


Velmi aktivně si počínal OPS v tomto roce. Posuďte sami: V lednu členové pomáhali při organizaci turistického "zimního přechodu" z Brandýsa do Ústí n. O. V dubnu spoluorganizovali branný turistický závod mládeže. V červnu se oslavovalo 60 let fotbalu v Brandýse, OP byl u toho. Pomáhalo se na žákovském turnaji "O putovní pohár Karosy". Na konci srpna TO Žamberk využil pomoci při turistické akci "Loučení s létem". V říjnu slávisté sbírali kovový šrot. Konala se též níže uvedená beseda. Listopad přinesl šachový turnaj, jehož se slávisté ujali. Hrálo se "O pohár OP Slavie", který brandýským věnoval pražský OP. Prosinec se zapsal výroční schůzí a hodnocením činnosti.

A nyní upřeme pozornost na jeden zápis z kroniky:


5. října 1982

Foto hostů z Prahy Velký den pro všechny příznivce Slavie v Brandýse nad Orlicí. V sále hotelu "Jiřička" se od 19 hod konala beseda s místopředsedou OP Františkem Šulcem, Františkem Pláničkou a Antonínem Pučem. Po Ladislavu Ženíškovi to byli další dva přímí účastníci slavného římského finále MS 1934.

Dvouhodinová beseda měla nečekaný ohlas. Téměř stovka posluchačů zcela zaplnila místnost a na mnohé zájemce už prostě nezbylo místo. O tom, jak to tehdy u "Jiřičků" vypadalo svědčí to, že účastníci besedy si mohli dát jenom "malé" pivo, protože velkých sklenic byl nedostatek. Kromě toho byla beseda dost nepříjemně rušena hosty z lokálu u výčepu. Stojí proto za úvahu pořádat pro příště podobné besedy v ZK Karosy.

Jak staří, kteří mnozí ještě pamatují oba borce na zeleném trávníku, tak mladí byli ve většině případů s besedou velice spokojeni a hned po jejím skončení se ozývaly hlasy, jakou další besedu náš OP plánuje. Byly též předány upomínkové dárky dlouholetému příznivci našich barev Jaroslavu Burkovcovi k jeho 85. narozeninám. O besedě informovaly okresní noviny Jiskra pěkným článkem.

Na kratičké přátelské schůzce jen se slávisty, která se uskutečnila v salónku hotelu "Jiřička" po skončení hlavní besedy, přiznali pražští hosté, že byli mile překvapeni ohlasem svého vystoupení. Zde bylo také dohodnuto, že podobné setkání budeme pro příště pořádat nejméně jednou do roka. Pro nás bylo příjemným překvapením, když jsme se dozvěděli od Fr. Šulce jak příznivě je naše odbočka OP Brandýs n. Orl. v Praze zapsána a přislíbil nám veškerou pomoc pro budoucnost.

Rovněž oba internacionálové přiznali, že nechtěli věřit, když jim líčil Lad. Ženíšek dojmy ze "své" besedy o výborném prostředí v Brandýse n. Orl. Oba mu nyní dávali za pravdu.

Byl to opět kus dobré práce pro propagaci Slavie a nutno zaznamenat, že lví podíl na ní měl dr. Zdeněk Holubář.


1983 - Rázně do povědomí Brandýsa


Slávisté byli opět u zimního přechodu z Ústí do Brandýsa. Koncem června jeden den pomáhali při žákovském fotbalovém turnaji a hned den na to sami pořádali turnaj pro dorostence - "1. ročník dorosteneckého turnaje O pohár OP Slavie". Červenec se zapsal do historie taneční zábavou. Říjen nabízel oslavy 90. let Slavie v Paláci kultury, u toho se nemohlo chybět! Pokračovalo se v tradiční pomoci při pochodu "Krajem Jana Jiskry z Brandýsa". Na konci října se delegace účastnila zasedání širšího pléna výboru OP Slavie v Praze. A v listopadu se hrálo podruhé o pohár OP Slavie v šachu.


A nyní upřeme pozornost na jeden zápis z kroniky:


9. červenec 1983

Slavnostní zahájení provedl dr. Holubář a hosté z Prahy

Tento den by měl být v naší kronice zapsán zlatým písmem. Uskutečnila se akce, která pořádně zahýbala celým Brandýsem n. O. OP uspořádal letní taneční zábavu v parku místního zámku. Podnik, který při nápadu na jeho uskutečnění, naháněl hrůzu, se nad očekávání vydařil. Byl nám nakloněn nejen sv. Petr s počasím, ale i místní občané. Snad celá střední generace se přišla pobavit do nádherného prostředí, na které se již většina z nich nepamatovala. Byli tu i starší, kterým už nohy k tanci neslouží, a tak přišli posedět, poslechnout si hudbu a okusit z připraveného občerstvení. A ti opravdu v kmetském věku přišli alespoň odpoledne podívat se na jednoduchou, ale vkusnou výzdobu.

Oddíl kopané Spartak, který měl nad naší akcí záštitu, uspořádal odpoledne před zahájením zábavy dvojutkání na našem hřišti. Nejprve dorost Chocně porazil domácí 3:2, potom stará garda Libchav zdolala brandýské staré pány 2:1. K tomuto utkání provedli čestný výkop Štefan Čambál a Láďa Ženíšek, oba zasloužilí mistři sportu, kteří tvořili část delegace z Prahy, ve které ještě byli Fr. Šulc, tajemník OP, a Zd. Ročeň, předseda komise mládeže. Škoda, že se nemohl dostavit na plakátech publikovaný předseda OP Josef Vinklář, který odjel do Vídně v delegaci na festival čs. filmů.

A pak už se rozzářily lampiony v zámeckém parku a první nedočkavci se nakupili u pokladny.

Zábavu zahájil dr. Zdeněk Holubář, který přivítal hosty z Prahy. Ti obecenstvo srdečně pozdravili. A kdo jiný by mohl zahájit tanec, než Láďa Ženíšek, který si jako partnerku vybral manželku správce zámku, paní Hanu Šebelovou. Pak už se zábava rozjela naplno.

V podloubí zámku, kde měli stůl naši hosté, bylo stále živo. Přicházeli zvědavci, jen tak na pár slov, rozdávaly se autogramy, oba internacionálové vyprávěli, ukazovali fotografie, dokumenty.

Hosty z Prahy nejvíce překvapilo, že naše odbočka, která má necelých 30 členů, si troufla a nakonec dokázala uskutečnit tak velký podnik... (zde kronika vyjmenovává všechny slávisty, ale i neslávisty, kteří s organizací pomáhali)

Byla to nádherná noc, o které se v Brandýse mluvilo několik měsíců. Věřme, že se nám v příštím roce podaří podobný podnik s úspěchem zopakovat.

P.S.: Na srpnové členské schůzi bylo rozhodnuto, že část z výtěžku se použije na zájezd do Prahy, kde 1. října bude v Paláci kultury slavnostní večer k 90. výročí založení Slavie. Autobus a vstupenka se zajistí pro všechny, kdo pomáhali při zábavě. Také bylo rozhodnuto, že bude místním dorostencům zakoupena kompletní sada dresů. Dresy byly předány před prvním podzimním mistrovským utkáním...


1984 - pokračování tradic


Zápisy v kronice svědčí o tom, že život odbočky se ustaluje. Některé akce se stávají tradičními. Své místo měl v kalendáři slávistů opět zimní přechod, pro nepřízeň počasí však jejich pomoci nebylo třeba. První jarní den přinesl besedu slávistů s tajemníkem OP Františkem Hampejzem a trenérem Slavie Milanem Máčalou. Pomoc při letním turnaji žáků a pořádání 2. ročníku turnaje O pohár OP Slavie dorostenců. Podruhé se konala i letní taneční zábava s hosty z Prahy. Do konce roku se ještě konala brigáda v lese, pomáhalo se při turistickém pochodu, pořádán byl opět šachový turnaj. Odměnou za činnost byl zájezd do vinného sklípku v Brodě nad Dyjí, vzpomínkou je dlouhá kramářská píseň.

A nyní upřeme pozornost na jeden zápis z kroniky:


30. září 1984

Ve Slovanském domě v Praze se konala slavnostní schůze na počest dvacátého výročí založení OP Slavie. Mezi přítomnými byli význační představitelé veřejného života, řada známých herců a zpěváků, bývalých internacionálů a zástupci odboček OP ze všech koutů Čech a Moravy.

Od nás se schůze zúčastnila delegace ve složení: dr. Zdeněk Holubář, Jaroslav Cejpek, Josef Vondrka, Josef Zastoupil a Stašek Bartoš.

Po úvodním projevu současného předsedy OP, herce Ilji Prachaře, se vystřídali u řečnického pultu zástupci veřejného života Prahy 10, příznivci našich barev z řad herců a zpěváků, bývalých našich slavných sportovců, zástupce Sparty a družební TJ z NDR. Za zmínku stojí, že Bohemians se spokojili pouze s pozdravným telegramem a Dukla nás neráčila vzít vůbec na vědomí. Velice vtipný a poutavý projev měl "výrobce" našich suvenýrů, herec ND Miloš Nesvadba, jehož pohlednici zachovávámě pro budoucnost.

Pak bylo přikročeno k předání pamětních listů zasloužilým jednotlivcům i kolektivům. Máme radost, že mezi vyznamenanými byl i náš jednatel dr. Zdeněk Holubář a celý náš OP; což vzhledem k poměrně krátké době naší činnosti je pro nás velkým vyznamenáním i závazkem do budoucna. Pamětní list taktéž uchováváme pro budoucnost.

Schůzi uzavřel vřelým projevem zakladatel a první předseda OP, spisovatel Pavel Hanuš. Ovzduší setkání slávistů ve Slovanském domě bylo nepopsatelně srdečné a přátelské. Nás těší hlavně to, kolik se k nám hlásilo pražských přátel.

Odpoledne jsme potom shlédli ligový duel v Edenu, ve kterém Slavia zdolala po pěkné hře Olomouc 3:1 a tím byla završena naše spokojenost z prožitého dne.


Rok 1985 v kronice OPS Brandýs


Mnoho je zapsáno k tomuto roku. Oslavovala se různá výročí členů, slavilo se 100 let Sokola v Brandýse, konal se první hromadný zájezd na fotbal do Edenu (derby se Spartou). Své místo zde mají samozřejmě fotbalové turnaje i vcelku vydařený 3. ročník taneční zábavy či šachový turnaj. Barvité je líčení ze zájezdu do sklípku.


Tentokráte nabízíme kratší citaci z kroniky:


4. dubna 1985

Milan Neděla vypráví... Ve čtvrtek 4. dubna 1985 pořádala naše OP besedu se známým hercem - slávistou Milanem Nedělou, kterého provázela jeho manželka, pracovnice sekretariátu oddílu kopané Slavia IPS.


Beseda se konala na "Milence" od 19 hod a byla dobře navštívena. M. Neděla dokázal přes dvě hodiny dobře bavit na 70 diváků. Jeho vtip a bezprostřednost učinila z večera jednu z nejzdařilejších akcí OP.


Sám Milan Neděla se pak zvěčnil do kroniky OP takto: "Život není žádná sranda, ale život bez srandy by nebyl žádnej život. A bez Slavie - obzvláště ne!"


Rok 1986 v kronice OPS Brandýs


Slávisté u pomníku J.A.K. - vpředu zleva: doc. Zd. Holubář, Fr. Plánička, Fr. Šulc, Vl. Vácha, Čeřovský. vzadu J. Vondrka Tentokráte si při vzpomínání můžeme předvést, jak nabitý byl akcemi rok ´86 pro člena Odboru přátel v Brandýse. Posuďte sami:
V únoru se konalo zasedání pléna OP Slavie ve Slovanském domě v Praze. Poprvé před tímto fórem vystoupil člen brandýské OP J. Buňka s diskusním příspěvkem, který byl vřele přijat. V dubnu se sbíral šrot - úhrnem přes 13 tun. Červen již tradičně ve znamení dorosteneckého turnaje v kopané o putovní pohár OP Slavie Praha (4. ročník), zvítězil Spartak Choceň. Červenec patřil 4. letní taneční zábavě. Účastnilo se asi 550 osob, včetně delegace z Prahy - v čele s tajemníkem OP Vl. Váchou, bývalým tajemníkem OP Fr. Šulcem, středem pozornosti pak byl Fr. Plánička.V září byla uspořádána "Honba za pokladem" pro pionýrskou družinu Koťata. Též se vyrazilo na víkendovou návštěvu Krkonoš. Říjen se naplnil prací. Nejprve asistence při pochodu "Krajem Jana Jiskry", poté brigáda na přístavbě školy, a ještě týden na to brigáda v přírodě za Řadovem. Listopad má též tradiční náplň - již 5. ročník žákovského turnaje o putovní pohár OP Slavie Praha v šachu, vyznačoval se rekordním počtem 35 soutěžících.V prosinci se uzavíralo výroční členskou schůzí spojenou s oslavou pětileté činnosti OPS v Brandýse n. O.
Závěrem lze vřele doporučit k přečtení dvě vyznání, proč fandí Slavii - od přátel Josefa Říhy a Staška Bartoše. Samozřejmě zvěčněná v tomto roce. (ovšem viz psaná kronika)


Rok 1987 v kronice OPS Brandýs


Karel Effa vypráví, vprostřed Fr. Šulc, úplně vlevo M. Slavík, kronikářVedle každoročních aktivit přinesl rok ´87 slávistům v Brandýse i zážitky z brandýského derby utkání Slavia - Sparta 4:3, pořádání turnaje v nohejbalu, či besedy s žurnalistou J. Hetfleischem.

A nyní upřeme pozornost na jeden zápis z kroniky:


28. května 1987

Toho dne náš OP opět rozvířil stojatou hladinu společenského života v Brandýse nad Orlicí. Krátce po 17. hodině přivítala v našem městě více jak desítka našich členů delegaci OP z Prahy, ve které byli: Miloslav Slavík, pětaosmdesátiletý archivář a kronikář Slavie, člen výboru TJ a náš starý známý František Šulc, a herec - slávista Karel Effa se svým synem.

Po krátkém občerstvení v hotelu "Jiřička" se naši milí hosté odebrali na místní radnici, kde je provedl síní J. A. Komenského ing. V. Porš.

Od 19. hodiny se pak konala v restauraci "Milenka" beseda, řídil ji náš člen dr. Jar. Truhlička. Její průběh pobavil a plně uspokojil více jak 70 vděčných diváků.

Po skončení besedy poseděli naši hosté ještě se členy OP z Brandýsa n. O. a po 23. hodině se, spokojeni, s Brandýsem rozloučili.

Kytici červenobílých karafiátů a malý dárek předala Karlu Effovi (23. května slavil 65. narozeniny) dcera dr. Holubáře - paní Zdena Růžičková.

Nejvíce starostí se zajištěním besedy leželo na bedrech doc. Holubáře, který se jí, bohužel, nakonec nemohl zúčastnit pro pracovní zaneprázdnění na UK v Praze.

Dvě zvěčnění od hostů do naší kroniky znějí takto: "Na věčnou paměť besedy se Slávisty a při oslavě 65 jubilea herce - slávisty Karla Effy - věrným slávistům v Brandýse nad Orlicí s láskou a úctou popisují vděční slávisté O. Přátel Slavie Praha: Miloslav Slavík, kronikář"

"Děkuji Vám za krásný večer a věčně budu vzpomínat i na návštěvu Vaší radnice ve jménu památky Jana Amose Komenského, Váš Karel Effa"


Rok 1988 v kronice OPS Brandýs


Během roku 1988 prožívají slávisté tyto akce: v lednu besedu s J. Hetfleischem (novinář a referent OV ČSTV) a L. Ježkem (redaktor deníku Československý sport), též první zájezd na slávistický karneval do Prahy. V březnu se slaví zlatá svatba člena J. Říhy, v dubnu, v květnu i červnu brigády. Červen je též měsícem dorosteneckého fotbalového turnaje a, žel, rozloučení se Staškem Bartošem, prvním předsedou OPS Brandýs. V červenci se koná tradiční letní zábava, nyní 6. v pořadí. Říjen přináší nejprve společné posezení, poté pomoc při pochodu Krajem Jana Jiskry, ve slávistickém Zpravodaji se píše o Brandýse jako východočeské jedničce mezi odbočkami. Šachový turnaj se koná v prosinci, stejně tak i Valná hromada OPS Brandýs.


Jaký byl první pocit z lednového karnevalu?

30. ledna 1988

Jak jsme se blížili k Parku Julia Fučíka, frekvence lidí a motorových vozidel narůstala řadou geometrickou. Zajeli jsme k hlavní bráně, k hlavnímu vchodu, kde jsme podle předběžné informace měli být vpuštěni dovnitř. Bohužel, službu konající vrátný chtěl potvrzení nebo nějaký papír od sekretariátu, a ten jsme neměli, a odvolání na tajemníka Váchu nestačilo. Tak jsme se prodírali s naším autobusem nepřehledným davem lidí, aut a autobusů k zadní bráně. Nakonec se našemu šikovnému řidiči po několika objížďkách podařilo zaparkovat nedaleko hlavního vchodu (necelých deset minut chůze). Cestou jsme se pozdravili s ing. Mráčkem a jak jsme vešli do místa konání 24. karnevalu, ovanula nás jedinečná atmosféra. Dva velké sály, kde se střídaly orchestry a účinkující, vše v červenobílých barvách, s vlajkami a znaky Slavie. Pocítili jsme okamžitě, že jsme mezi svými, že i tak grandiózní podnik nese rysy bezprostředních přátelských vztahů slávistické velké rodiny a jejích příznivců...


Rok 1989 v kronice OPS Brandýs


Takhle se zpívá, když se slaví. Zleva: J. Zastoupil, M. Šalda, P. Tomášek - sedící, J. Buňka, V. Hurych.Heslovitý výpis akcí za tento rok vypadal by asi následovně: 25. slávistický karneval, výroční členská konference OP Slavie Praha, oslavy kulatých narozenin, dvakrát v Hradci na Slavii, sběr železného šrotu, brigáda při stavbě tělocvičny, 7. taneční zábava, 7. ročník dorosteneckého fotbalového turnaje, Krajem Jana Jiskry, beseda s Vl. Váchou, V. Petrželou a L. Klusáčkem, výlet do pražských divadel, 8. šachový turnaj, finanční příspěvek stávkujícím studentům a do Rumunska, výroční schůze. Všechny akce jsou hodnoceny pozitivně.

A zápis z besedy? Zde je ...

20. října 1989

"Slávistům je mezi slávisty dobře. Dík za hezký večer v Brandýse." - to jsou slova, která zapsal do naší kroniky Vladimír Vácha, tajemník pražského OP, při besedě pořádané v pátek 20. října v hotelu Jiřička. S Vladimírem přijeli ještě Vlastimil Petržela (asistent trenéra) a Luděk Klusáček (hráč ligového mužstva).

Beseda se veřejnosti velmi líbila, zvláště otevřenost a "dar řeči" Vlasty Petržely. Přítomní se dozvěděli mnoho zajímavého z naší vrcholové kopané, zvláště slávistické. Takže i když byl původně "slíben" trenér Ivan Kopecký a hráč Pavel Řehák, poslali za sebe adekvátní náhradu a beseda splnila účel - popularizovat opět jméno Slavie v našem městě.

Snad jediným stínem byla poměrně malá účast, asi 45 lidí.


Rok 1990 v kronice OPS Brandýs


Jak je zapsán tento rok v kronice? 26. slávistický karneval navštívili jen dva členové odbočky s doprovodem. Konference Odboru přátel Slavie Praha ve Slovanském domě byla navštívena hojněji a přinesla mnohé nové momenty do OP. V dubnu se konala první slávistická svatba. Rozjíždí se úzká spolupráce s místním Okrašlovacím spolkem. Vydařila se 8. letní taneční zábava i dorostenecký turnaj. Proběhl též tradiční sběr šrotu. Šachový turnaj zklamal počtem účastníků. A ve slávistickém Zpravodaji se píše o Brandýse jako o jedné z nejagilnějších odboček...

Ve výčtu nám chybí jedna netradiční akce - návštěva memoriálu V. Kopeckého

6. května 1990

Malá, ale mezi slávisty známá odbočka OP Slavie ve Frenštátě p. R., nám poslala pozvánku na svoji hlavní akci - memoriál Vlasty Kopeckého.

Řekli jsme si, že nemůže být na škodu, když se podíváme, jak se daří slávistům jinde. Po různém tříbení byla naše sestava následující: Karel Kopecký, Petr Šilar, Josef Vondrka a Jarda Cejpek s Aničkou Husarovou.

Musíme konstatovat, že memoriál je skutečně velikou a dobře organizovanou akcí a soudě podle návštěvy i velice oblíbenou, což nás potěšilo.

Letos se účastnily staré gardy SK Slavie, Baníku Ostrava, TJ Vítkovic a místní TJ MEZ Frenštát. S výpravou Slavie přijeli předseda OP Ilja Prachař, ten turnaj zahájil, dr. Michal Dobiáš a ing. Mirek Mráček, se kterým jsme samozřejmě hovořili.

Mocně na nás zapůsobili čtyři obrovské kotle na ohništích, v nichž bublal tradiční guláš. Musíme potvrdit, že byl opravdu vynikající. Líbily se nám také hezké programy, graficky pojaté vstupenky a vůbec celá atmosféra, umocněná nádherným letním počasím. Konstatovali jsme, že mnohému se lze od frenštátských přiučit. Zajímavá je jejich filosofie v členských otázkách; mají pouze členy, kteří plně v odbočce pracují. Je jich tady asi jenom čtrnáct, včetně čestného předsedy z.m.s. Jiřího Rašky a známé popzpěvačky Ivety Bartošové.


Slavný rok 1991 v kronice OPS Brandýs


Nejvíce materiálů se pojí s níže popsanou akcí. Mimo to se během roku událo toto: slávisté si našli nový domov ke schůzím apod. v hotelu Jiřička, na Valné hromadě OPS byli brandýští u toho, když se odhlasovalo sjednocení organizace s fotb. oddílem, slavilo se deset let odbočky, taneční zábava i dorostenecký turnaj se zdařily, četné diskuze ohledně organizace Odboru přátel vyústí v nápad navrhnout a následně uspořádat setkání zástupců odboček, šachový turnaj má opět málo účastníku, navštíveno bylo též ligové utkání Slavie.

Setkání odboček v Brandýse

12. října 1991

ing. Epstein má úvodní slovoTato sobota před havelským posvícením je jistě jedním z nejslavnějších dnů v historii naší odbočky. Alespoň na jeden den se Brandýs stal centrem všeho slávistického dění.

Podařilo se nám uspořádat celostátní pracovní setkání slávistických odboček, které mělo sloužit k jakémusi "nastartování činnosti" Odboru přátel.

V hotelu Jiřička se sešly odbočky z Kamenice n. Lipou, Luhačovic, Nového Města p. Smrkem, Ostravy, Svitav, Šternberku, Žirovnice a pochopitelně z Brandýsa. S velkou vážností přistoupila k celé záležitosti Praha, o čemž svědčí složení její delegace: ing. Epstein, dr. Lubas, S. Prokopec, J. Dejmal, Fr. Zlámal a P. Berger, za fotbalový oddíl a za Odbor přátel Ilja Prachař, R. Kaplanová, ing. Mráček, Zd. Ročeň, dr. M. Dobiáš, M. Náhlík a Bartůněk.

Jednání bylo věcné a jeho závěry shrnul pražský sekretariát do jedenácti bodů a formou dopisů dal na vědomí všem odbočkám. Mimo jiné bude opět vycházet slávistický zpravodaj, budou sníženy členské příspěvky atd. Takže zcela konkrétní výsledky!

Setkání má, jak se zdá, velmi dobrý ohlas, téměř všichni účastníci nám děkovali za jeho uspořádání.

Seznámili jsme se osobně s mnohými slávisty, o kterých jsme věděli jenom "na dálku". Navázali jsme bližší kontakt např. s odbočkou ze Šternberku a zdá se, že je pozveme v příštím roce k sehrání fotbalového zápasu mezi našimi odbočkami.

Celkově se akce zdařila, splnila svůj účel a snad se slávistické hnutí opět "rozhýbe". Zaznělo dokonce přirovnání k roku 1964, kdy Slavii zachránilo hnutí "zdola". Připouštíme, že toto přirovnání je možná trochu nadnesené, přesto ale není přehnané tvrzení, že 12. říjnem vstoupila brandýská odbočka do dějin SK Slavia Praha...


Rok 1992 a OPS Brandýs


Výpis událostí, jež se staly a při nichž byli brandýští slávisté: Memoriál Vl. Kopeckého v Žirovnici, ligové utkání Hradce Kr. se Slavií, registrace Ministerstvem vnitra ČR jako sdružení občanů s názvem "Odbor přátel Sportovního klubu Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí", 10. letní taneční zábava se pro nepřízeň počasí nekonala, mnohem úspěšněji proběhl Memoriál Staška Bartoše, pomoc při oslavách 400. výročí narození J. A. Komenského v Brandýse, tajný výlet do Rvišť, setkání odboček v Praze přineslo vizi nejisté budoucnosti celého Odboru přátel.

10. ročník dorosten. turnaje - Memoriál Staška Bartoše

V sobotu 8. srpna 1992 se konal na místním fotbalovém hřišti desátý, jubilejní dorostenecký turnaj Memoriál Staška Bartoše. Zahájil jej krátkým úvodním vystoupením sekretář OPS doc. Zd. Holubář. Seznamujeme s jeho zněním:

Dovolte, abych vás všechny srdečně přivítal, hráče, funkcionáře a hosty. Poprvé se hrál dorostenecký fotbalový turnaj jako memoriál Staška Bartoše 5. srpna 1989. Byl to sedmý ročník dorosteneckého turnaje. Zúčastnila se ho tehdy mužstva: Sp. Choceň, Spartak Brandýs n. Orl., Spartak Hradec Králové a Jiskra Králíky. Vítězem se stal Sp. Choceň.

Stanislav Bartoš byl vynikající fotbalový hráč, později trenér dorostu, zakladatel OPS v Brandýse nad Orlicí.

Dnes zahajujeme desátý, jubilejní ročník tohoto turnaje. Minulý ročník vyhrál poprvé Brandýs n. Orlicí. Letos o vítězství budou bojovat Brandýs, Choceň, Hradec Králové, Králíky, Letohrad a Chroustovice.

Letošní turnaj je významný též protože spadá do oslav čtyřstého výročí J. Á. Komenského, který pobýval v našem městě v pobělohorské době v letech 1622 - 1625. Oslavy vrcholí 29. a 30. 9. Srdečně vás všechny na ně zveme.

Proč dáváme jméno jednoho z velikánů našich dějin do spojitosti s naším turnajem? Komenský nebyl jenom učený a vzácný kněz, významná kulturní a politická osobnost, ale také světově uznávaný pedagog. A právě jako pedagog vymezil tělesné výchově a sportu významné místo ve všeobecném vědění. Proto půjdeme položit kytici k jeho pomníku, který byl postaven na území naší republiky jako první.

Náš turnaj nese jméno Memoriál Staška Bartoše. Rád bych připomněl, že Stanislav Bartoš měl hlubokou úctu k vzdělání, že také sport chápal jako součást výchovy.

Proto bych vás poprosil, abyste bojovali a hráli čestně, fair play, ne surově, hrubě a záludně. Abyste dokázali ocenit i klady soupeře. To totiž nezbytně patří do náplně slavnostního rámce tohoto dorosteneckého turnaje, a ne jen dnešního.

Vám hráčům i všem ostatním přeji hezké sportovní zážitky a tímto desátý ročník Memoriálu Staška Bartoše oficiálně zahajuji.

...- turnaj vyhrála Choceň. Kytici k pomníku položil kapitán dorost. mužstva Chocně za přítomnosti předsedy OPS Josefa Vondrky, sekretáře OPS doc. Zd. Holubáře a kapitána dorost. mužstva Brandýsa n. Orl.Konec přepisu z I. dílu Kroniky Odboru přátel SK Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí

II. díl kroniky (1993-2004)


Webová prezentace Odboru přátel SK Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí